Oltorps Friluftsförening välkomnar er till Oltorps friluftsområde!

Det är i Oltorp det händer!

Det fina med Oltorps Friluftsområde är att det alltid finns där, vare sig det finns någon planerad aktivitet eller evenemang från någon förening, eller om du bara vill vandra på leden, bada, spela fotboll eller njuta av en picknick vid de fina hembygdsstugorna. Varför inte dra ihop ett gäng för lite brännboll med grillning och bastu efteråt?

Hyra klubbstugan

Klubbstugan är utrustad med porslin, bestick och annat du kan behöva för ett kalas. Du hyr lokalen för endast 200:- per kalas.

Kontakta oss nu!

OBS! Viktigt info till allmänheten!

El-ljusspåret i Oltorp kommer vara avstängt den 21 och den 23 maj 2020 pga underhållsarbete. Tunga maskiner kommer jobba i spåren och allmänheten ska ej vistas i spåret under dessa dagar. Tack för förståelsen och visad hänsyn!

Om föreningen

För 11 år sedan beslöt Vara kommun att inte längre ansvara för (lägga ner) sin del av Oltorps Friluftsområde. Skälet härtill var att man ansåg att alla ”idrottsanläggningar” skulle drivas i föreningsregi. Dessutom skulle det kosta kommunen 1,5 milj. kr. att återuppbygga elljusspåret eftersom det förstörts av stormen Gudrun.

Kommunens ansvar omfattade elljusspår (2,7 km), mindre fotbollsplan samt omklädningsbyggnad med kök inkl. samlingsrum samt diverse förråd (200 m2).

Inom området finns dessutom:

  • En badsjö inkl. p-plats, volleybollplan samt kiosk- och förrådsbyggnad samt grillplats som ägs och förvaltas av Kvänums intresseförening,
  • 2 tennisbanor som ägs och förvaltas av Kvänum Tennisklubb,
  • Mountainbikespår (4,2 km) som förvaltas av KIF löp o cykel samt
  • Hembygdsstugor som ägs och förvaltas av Kvänums Hembygdsförening.

Samtliga ovan nämnda anläggningar utgör således delar i ett attraktivt fritidsområde i Vara kommun. Då kommunens del var väsentlig, övertog nybildade Oltorps Friluftsförening kommunens del, för att säkerställa områdets framtid. Föreningens enda syfte var att förvalta och utveckla de f.d. kommunala anläggningarna och i första hand att anlägga ett nytt elljusspår.

Under de 11 år föreningen varit verksam har nytt elljusspår med energisnål belysning etappvis anlagts omfattande 2300m. Det återstår således 400m, där den gamla belysningen tills vidare har fått behållas på grund av prioritering av andra åtgärder (se nedan). 

En kulturvandringsled har anlagts, bergvärme installerats för omklädningsbyggnaden (bidrag från sparbanksstiftelsen med 35000kr), köket har byggts om och handikappanpassats, inredningen i samlingsrummet förnyats, byggnaden försetts med nytt tak samt har duschutrymmena helrenoverats. Hittills har föreningen investerat 1,5 milj. kr. i ovan nämnda åtgärder. Förutom bidrag från sparbanksstiftelsen har bidrag erhållits av Vara kommun, EU genom ”landsbygdsutveckling” samt sponsring från företag och föreningar. 

Den årliga driftkostnaden uppgår till 150.000kr. Föreningen har idag 500 enskilda och 35 företag och föreningar som medlemmar.

En mängd aktiviteter bedrivs i friluftsområdet. Förutom allmänhetens utnyttjande för motion och bad m.m. bedriver KIF löp och cykel tävlings- och ungdomsverksamhet ( ca 90 ungdomar), hembygdsföreningen har midsommarfester m.m. Dessutom används området till tipspromenader och firas  halloween (en aktivitet som lockade över

800 deltagare i höstas). Förskolan utnyttjar området flitigt och området används också av skolan, pensionärsföreningar, s.k. klassfester, orienteringstävlingar samt har vi också några besök av vandrarklubbar. Snörika vintrar ordnar vi skidspår.

Samtliga föreningar i området samverkar och jobbar för att ständigt utveckla området. Närmast i tur står ett utegym i anslutning till badet (intresseföreningen) samt anslutning av  omklädningsbyggnadens avlopp till kommunens VA-nät,  samt färdigställandet av elljusspåret med kompletterande belysning för p-plats och utegym. 

Sammanfattningsvis har vi märkt ett ökat utnyttjande av området och fått fin respons från allmänhet, företag och Vara kommun .Det är vår bestämda uppfattning att området är en fin tillgång för kommuninnevånarna och deras livskvalitet.

Kvänum 2019.01.08

För Oltorps Friluftsförening

Helge Lindberg

ViceOrdf.

Tel. 070 5882526